Wat doet een spoedgevallendienst tandarts? 

Eén van de belangrijkste problemen waar je mee geconfronteerd kan worden wanneer je een beroep moet doen op de diensten van een tandarts heeft te maken met het feit dat je vaak niet over de mogelijkheid beschikt om daar meteen bij langs te kunnen gaan. Voor menig aantal tandartsen geldt dat ze vandaag de dag dan ook beschikken over een vrij aanzienlijke wachttijd. Dat kan natuurlijk bijzonder vervelend zijn. Dit niet in het minst wanneer je te maken hebt met echt erge tandpijn. In bepaalde gevallen is het dan echter mogelijk om ervoor te kiezen om een beroep te doen op de diensten van een spoedgevallendienst tandarts. Benieuwd om hier meer over te weten te komen? Dan is het zeker de moeite waard om onderstaande informatie door te nemen. 

Wat is een spoedgevallendienst tandarts?

Laat ons om te beginnen eerst even kijken naar wat een spoedgevallendienst tandarts nu precies is. Het betreft hier een tandarts welke bereikbaar is voor noodgevallen. Dit betekent in eerste instantie dat je er altijd bij terecht kan. Dit dus ook wanneer dit niet geldt voor je gewone tandarts. Denk hierbij niet alleen aan weekends, maar ook aan bijvoorbeeld feestdagen. In bepaalde gevallen zal je kunnen vaststellen dat dit allerminst een overbodige luxe is. Ondanks het feit dat tandpijn uiteraard niet levensbedreigend is kan het wel ontzettend veel overlast met zich meebrengen. 

Zoals de naam je reeds aangeeft is het wel zeer belangrijk om rekening mee te houden dat een spoedgevallen tandarts in het bijzonder in het leven is geroepen om spoedgevallen te behandelen. Voor de standaard controle kan je bij deze tandarts dus absoluut niet terecht. Dat spreekt voor zich. 

Wanneer kan je bij spoedgevallendienst tandarts terecht?

Een beroep doen op de mogelijkheden van een spoedgevallendienst tandarts kan je doen in tal van verschillende situaties. Het betreft hier meer bepaald de onderstaande situaties:

  • Bij ernstige kiespijn; 
  • Bij een gebroken of uitgeslagen tand;
  • Wanneer er sprake is van bloedend tandvlees;
  • Bij een infectie of bij een abces;

Is er sprake van een verloren vulling of kroon? Ook in dat geval kan je ervoor kiezen om een spoed tandarts in te schakelen. Dit geldt ook voor situaties waarin er sprake is van een beschadigde beugel. Hoe dan ook, bij een spoedgeval is er dus altijd een tandarts bereikbaar welke jou op de meest efficiënte manier van je tandpijn kan verlossen. Dat is zeker goed om te weten. 

Wanneer contacteer je de gewone tandarts?

Zoals reeds verschillende keren aangehaald hier op deze pagina is het zo dat het niet de bedoeling is om een beroep te doen op de diensten van een spoedgevallendienst tandarts wanneer je ook over een andere mogelijkheid beschikt. Is het probleem geen echt spoedgeval? Of kan je vrij snel terecht bij je gewone tandarts? Dan blijft het uiteraard aan te raden om gewoon op je vaste tandarts een beroep te doen. In veel gevallen is er echter wel degelijk sprake van een absoluut noodgeval. Dan kan het goed doen om te weten dat er altijd een tandarts voor je klaar kan staan. Zoals eveneens reeds aangehaald is het immers zo dat tandpijn echt voor ontzettend veel last kan zorgen.